Mejeriet i Lund

2021 installerades ny salongsbelysning. Den nya belysningen är ett stort lyft för scenen.
Salongsbelysningen och viss del av scenbelysningen styrs av en Pharos TPC, men kontrollen över belysningen kan även tas över av ljusbordet på mixplats.

Plato Ljusdesign har ansvarat för ljusdesign och programmering av salongsbelysningen.

  • Publik på Mejeriet i Lund
  • Publik på Mejeriet i Lund
  • Publik på Mejeriet i Lund
  • Tjuvjakt på Mejeriet i Lund